Navorsing, lesings en kommentaar deur Lede/

Research and lectures by members.

Baie van ons lede lewer waardevolle bydraes tot die uitbou van ons kennis van die rol en impak van die VOC in aan die Kaap.  Alle lede is welkom om publikasies/lesings  hier te lys en beskikbaar te stel om af te laai/lees indien kopiereg dit toelaat. Vir meer inligting lees ons  kopiereg beleid in hierdie verband. Artikels verskyn in die taal van publikasie.

Many of our researchers contribute to the research of the VOC era in the Cape. All members are invited to submit their research  ( publications, lectures and articles in popular press) here to read/download if it does not contravene the copy right law. For more information please read our copyright policy. Articles appear in the language of submission.

 
               
      Outeur Titel Publikasie/Lesing/notas    
               
               
       Hattingh L

Vrede 6 April 1660  Die Eerste VOC-Koina-oorlog

Lesing/VOC    
               
      Meyer I My visie vir kultuurbewaring in die Wes-Kaap Lesing/VOC Jaarvergadering, 10/2/20011    
               
      Westra P Erfnis dag is nie braaidag Briewe Blad, Die Burger,27/9/2007    
               
      Potgieter TD

ADMIRAL ELPHINSTONE AND THE CONQUEST AND DEFENCE OF THE CAPE OF GOOD HOPE, 1795-96

Publiksie/Scientia Militaria, 35(2), 2007    
 
 
               
      Sheffler H Short History of Muratie Publikase/lesing: VASSA, Nommer 13, 2005    
               
      Sleigh D, Westra P Die Aanslag op die slaweskip Meermin Boek, Africana Uitgewers    
               
               
               
      Laai Af- Klik op Outeur      
      Om aan te koop