Stigtingsdag/ Founding day 2 April 2011

 
         
 

Program/Programme

 

08:30  Kasteelpoort oop vir publiek
            Castle entrance opens

 

09:00  Burgemeester arriveer met koets tot in die binnehof

           Mayor arrives. Enters by coach

 

09:15  Voorsitter: Verwelkoming

             Chairman: Welcome

 

09:30  Vlaghysingsparade, Regiment W.P

            Flag-raising ceremony, Regiment W.P

 

10:15  Burgemeester se toespraak

            Mayoral address

 

10:30  Maleier-Koor

            Malay Choir

 

10:50  Wilhelmus (trompetsolo met sang)

            Wilhelmus (trumpetsolo and singing)

 

10:55  Voorlaaier-geweersalvoís gevolg met Kanonsalvo

            Musket salvo followed by Cannon salvo

 

11:00  Medaljeparade, Regiment W.P

           Medal parade, Regiment W.P 

 

11:55  Voorsitter: Afsluiting

            Chairman: Conclusion

Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den Vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geŽerd.
 Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
Uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijvendie mij mijn hart doorwondt.
 

 

Toespraak van die Burgemeester