Projekte/Projects for 2016

   
       
   

 

 

 

 

 

 

 

Dan Sleigh wys op die drie hoofdoelwitte van die Stigting VOC, nl. bewaring, opvoeding en kultuurtoerisme. In hierdie verband lig hy die volgende projekte vir 2016 toe:

  • Die strewe om die Rockviewdam by Grabouw se naam na “Dorhadam” te verander.

  • Die deproklamering van die sogenaamde Van Riebeeckheining in Kirstenbosch. Hiervoor is ’n spesiale wet nodig.

  • Die VOC-baken op Geelbeksfontein, naby die Geelbekgeboue, Langebaan. Vir die bewaring en instandhouding van hierdie baken het hy reeds die samewerking met Die Vriende van SANParke verkry.

  • Streekname

  • ’n VOC-dagboek

  • ’n Opvoedkundige sentrum by Mamre met streekgeskiedenis vir laerskoolkinders.

  • Die enigste gedenkteken vir Wolraad Woltemade staan tans voor die Ou Mutual-hoof-kantoor, maar behoort aan die stad. Die doel is om ’n soortgelyke gedenkteken naby die monding van die Soutrivier op te rig, waar besoekers aan Kaapstad dit sal kan sien. Dié projek ondervind egter teenstand van die stad Kaapstad.

  • Herdenking van die Kasteel se boubegin 350 jaar gelede. Vier lesings sal hiervoor aangebied word.

  • Daar word beoog om die Kasteel tot wêrelderfenisterrein te laat verklaar. Hiervoor sal die Stigting die motivering opstel.

  • Erfenismaand: Die moontlikheid word ondersoek om by hierdie geleentheid alle bewaringsorganisasies die geleentheid te gee om hulleself in ’n permanente uitstalling in een van die lang sale van die Kasteel bekend te stel.