Die Stigting VOC het  in 1995  tot stand gekom

             
 

Wie is ons?

 

Stigting VOC se doelstellings:

 

Nuus en Gebeure

 
 

Die Stigting VOC is die geregistreerde eienaar van die historiese VOC-logo in Suid-Afrika

Ons nuusbrief Generale Missive met plaaslike en oorsese VOC- nuus verskyn kwartaalliks.

 Die stigting nooi die publiek na besoeke aan VOC-plekke, lesings en ander aktiwiteite.

Bywoning van vergaderings en gebruik van die Stigting se biblioteek is gratis vir lede. 

Almal wat in die VOC belang-stel is welkom om aan te sluit..Lidmaatskap-aansoek.        

 

Bevordering van  belangstelling in die VOC-tydperk aan die Kaap (1652-1795).

Bewaring van artefakte uit dié tyd, soos geboue, skeepswrakke, porselein, dokumente, ens.

Navorsing oor die VOC, plaaslik en  internasionaal.

Bestudering van die Kaapse inheemse bevolking, die Koina.

Bevordering van VOC–kultuurtoerisme

 

 

Generale Misieve 1 2018

 

 

 

 

 

 
 

Argiewe

 

Kontak ons

      

Nuus

 
             

©VOC Foundation

WEB Administrateur