De Stichting VOC  1995 

   
     

Wie zijn wij?

     

Doelstellingen van de Stichting VOC

 
     

De Stichting VOC is de geregistreerde eigenaar van het historische VOC logo in Zuid-Afrika.

 

Onze Neuwsbrief Generale Missive met plaatselijk en overzees VOC nieuws verschijnt per kwartaal.

 

De Stichting nodigt het publiek uit voor bezoeken aan VOC lokaties, lezingen en andere activiteiten.

 

Bijwoning van vergaderingen en gebruik van de bibbliotheek van de Stichting is gratis voor de leden.

 

 Een ieder die in de  VOC belangstelt is welkom om zich  bij de Stichting aan te sluiten. Zie  Aanmeldingsformulier

 

 

Bevordering van de belangstelling voor het VOC tijdperk in de Kaap (1652-1795)

 

Bewaring van historische voorwerpen, zoals gebouwen, scheepswrakken, porselein, documenten etc.

 

Onderzoek naar  de VOC zowel lokaal als internationaal.

 

Bestudering van de Kaapse inheemse bevolking, de Koina.

 

Bevordering van VOC cultuurtoerisme

 

 
         

Besoek de Zuid Afrika site

     
                 
     

Argiewe

 

Kontak

 

Nuus

 
                 
      ŠVOC Foundation